Metabolic Robots

סרטון אנימציה

רקע כללי:
מטבוליק רובוטס הינה חברה ישראלית העוסקת בתחום רווחת בעלי חיים בחקלאות וייעול תהליכים דרך שילוב מחשבו בענף. המוצר של החברה הוא חקלאי רובוטי, אשר פותח כדי לעזור לחקלאי בגידול אפרוחים בלולי המחיה. המערכת עוזרת בפיזור האפרוחים בלולים כדי למנוע צפיפות ואף מתריעה לחקלאי על חולי, וכך בריאותם של האפרוחים נשמרת ללא שימור בחומרים מזיקים.

מה כולל הפרויקט:
עיצוב מחדש ללוגו החברה ופיתוח שפה גרפית, הפקת כוללת של הסרטון.

chicken animation
Colors
Colors
Colors
ביצה לתצוגה
אפרוח מצייץ
תרנגול בוגר הולך